HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng, đem đến những sản phẩm chất lượng và giúp khách hàng chọn lựa những giải pháp tốt nhất

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

 • Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

  45G-2MT-1120 SHAFT, 45C-2MA-1200 PULLEY, 06002-06004 • BEARING, 45B-1MA-2140 COLLAR, 45G-2MT-1130 BAR, 37A-ZDP-1150YK PIPE, 37A-ZDP-1150YD PIPE, 01643-31032 WASHER, 01643-30823 WASHER, 37A-ZDP-1100YK PIPE
  Đọc tiếp
 • Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

  3EF-24-41250 BUSHING, 315-27-15440 SCREW, 01602-22268 WASHER,SPRING, 01016-82070 BOLT, 01580-12016 NUT, 3EF-37-61110SA PEDAL, 3EB-37-11120 COVER, 310-30-26310 NUT,HUB, 3EF-24-61160 PIN, 312-24-11340 BEARING,NEEDLE
  Đọc tiếp
 • Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

  3EG-72-41730 SHIM, 1.0MM, 3EE-71-21170 STRIP, 3EE-72-00010 SHIM ASS'Y, 01016-51250 BOLT, 01580-11210 NUT, 3EG-72-61610YD BRACKET, 01050-52095 BOLT, 3EH-72-15261 CLIP, 01010-80610 BOLT, 01643-30623 WASHER
  Đọc tiếp
 • Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

  F1110-40820 BOLT, 3EF-61-61310 VALVE ASS'Y, 01011-81230 BOLT, 01602-21236 WASHER,SPRING, 3EF-61-61410 VALVE ASS'Y, 01643-31232 WASHER, 3EF-61-63412 LEVER,LIFT, 3EB-61-21241 • KNOB, 3MA-73-13180 • BUSHING
  Đọc tiếp
 • Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

  3EF-02-65140 • ELEMENT,INNER, 01010-80816 BOLT, 01643-30823 WASHER, 3EF-02-65150 CAP,RAIN, 3EF-02-65160 ELBOW, 07281-01469 CLAMP, 01643-31032 WASHER, 07283-37663 CLIP, 01597-01009 NUT, 01643-30823 WASHER
  Đọc tiếp
 • Phụ Tùng Komatsu - Komatsu Parts

  3EF-38-61440 VALVE ASS'Y, 01010-80885 BOLT, 01602-20825 WASHER,SPRING, 07002-12434 O-RING, 3EF-38-61490 FILTER ASS'Y, 3EF-38-61410 • CASE, 3EF-38-61440 VALVE ASS'Y, 01010-80885 BOLT, 01602-20825 WASHER,SPRING
  Đọc tiếp
 • Phụ Tùng Hyster - Hyster Parts

  HYSTER – ALTERNATOR- 281039-U, HYSTER – ALARM- 2042675, HYSTER – AIR FILTER- SKS251615, HYSTER – AIR FILTER- 3041931, HYSTER – AIR FILTER- 3041855, HYSTER – ALTERNATOR - 3000966, HYSTER – ALTERNATOR - 1310962-U, HYSTER – ALTERNATOR- 281039-R
  Đọc tiếp
Scroll